Om
Ola Svensson

Ola Svensson, född 1979, har både trä och metall som huvudmaterial.

Han arbetar ofte med linjer och volum där man kan se en koppling till båtbyggeriet.

Ola är interesserad av hantverksskikklighet och att förstå egenskaperna till olika material.

 

 

 

UTBILDNING:

Mastergrad i Traditionskonst, Høgskolen i Telemark (pågående)

Bachelorgrad i Folkonst, metall, Høgskolen i Telemark

Fagbrev som träbåtbyggare

Universitets utbildning: Arkeologi, Humanekologi, Astrofysik, Geovetenskap